Bjørnsonvegen - En liten smak av Norge ...

Lillehammer

kittilbu bamse

kittilbu lunsj
 

Kontaktinformasjon

2653 Vestre Gausdal
Tlf.: (+47) 47 97 00 82 / 61 22 38 00

www.randsfjordmuseene.no

LÆRERIKE NATUR OG KULTUROPPLEVELSER FOR HELE FAMILIEN.

Følg menneskenes historie i Gausdal Vestfjell helt tilbake fra steinalderen. Elgfangst, jernutvinning, setring, jakt og fiske har vært viktige ressurser og bærebjelker for menneskets etablering i området. På Kittilbu Utmarksmuseum kan du oppleve og lære om dette ved å besøke museet, ved å gå vår kultursti som følger deler av Norges største fangstsystem for elg, eller delta på arrangementer.
På museet er det utstillinger, informasjon om Langsua Nasjonalpark, salg av suvenir og lokale produkter. I museumskafeen serverer vi økologiske og lokale godbiter...

Overnatting: Stor hytte og seterhus

Avstander

Museet ligger i vakkert seterlandskap i setergrenda Kittilbu langs Fv 204 mellom Vestre Gausdal og Valdre, ca. 40 km fra Lillehammer, (12 km fra Rv 255 Bjørnsonvegen avkjøring v. Forset), omgitt av spennende våtmarksområder.

Sesong

Åpent fra begynnelsen av juni til midten av september.
Bestilling for grupper og skoleklasser fra 1.juni – 30.september.

Se detaljert program på www.randsfjordmuseene.no/kittilbu

Aktiviteter
Ved museet starter en 3 km lang kultursti som fører deg fra jernalder med kullgroper og slagghauger videre gjennom seterlandskap til fangstgroper for elg, jernutvinning etter middelalderens metode, til moderne kraftutbygging. I juli og august arrangeres guidede tematurer, konsert, seteruke og familiedager. Det serveres seterlunsj med lokal mat på Volden seter hver søndag.
Utleie av hytte, salg av fiskekort.
contentmap_plugin